Дарина Кисьова: Устойчивото развитие е мисия

Корпоративната социална отговорност е политика, философия, мисия и всяка съвременна компания трябва да въведе нейните принципи в бизнеса си.

CSR не е нещо ново за България – тази вечер за девета поредна година Българският форум на бизнес лидерите връчва награди на най-отговорните компании. Все още обаче има малко специалисти, които отговарят пряко за развитието на корпоративната социална отговорност в своята компания. Необходимо е бъдещите CSR мениджъри да преминават специална подготовка, включително академична.

През януари обявиха началото на магистърска програма „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)“, която стартира през април 2012 г. във Висшето училище по застраховане и финанси. Програмата е създадена съвместно със специалисти от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek Academy и българската специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.

Дарина Кисьова, която е завършила „Социална икономика и управление на социо-икономически проекти“ в университета Лион-2 във Франция, разказва за ползите от магистърските програми за CSR (засега най-добре представени във франкофонските държави) и защо възприема корпоративната социална отговорност като мисия. Дарина съвсем умишлено избира социално отговорен работодател и в момента отговаря за бизнес развитието на машиностроителната компания VAPTECH.

„Бях убедена, че в България ще намеря компания, която иска да се развива като социалната отговорна. Ако компания вижда бъдещето си и ако компания има бъдеще, то е бъдеще в корпоративната социална отговорност. Това е начин на управление и политика, която трябва да бъде застъпена във всяка част от функционирането на компанията. 90% от CSR дейността е мисия“.

Как да научите дали един работодател е социално отговорен – вижте видеото.

Публикации от серията