DISCORDIA търси желаещите да работят в иновативна транспортно-логистична компания

DISCORDIA е водеща регионална транспортно-логистична компания. Фирмата бе сред тези над 185 бизнесорганизации, които тази година се включиха в „Национални дни на кариерата“.

„На това изложение традиционно предлагаме свободните работни позиции на компанията, които са в областта на търговията, работата с клиенти, цялостното управление на транспорта“- разказва ни Жан Вайтилингам, който е мениджър Човешки ресурси в DISCORDIA. Тази година не бе различна, като HR експертът избра да подчертае спецификата на една от интересните професии, които намират приложение в логистичната област – тази на спедитора. Жан ни обясни, че това е най-комплексната позиция в областта на управление на транспорта, като съчетава в себе си както търговски, така и админстративни умения, и изисква освен добри комуникационни умения и подчертано внимание към детайлите.

Компанията предлага позиции свързани, както с автомобилния, така и с железопътния и въздушния транспорт.

Как да се обърнете към DISCORDIA, която въвежда редица иновации в областта на управлението на транспорта, да разберете какви са свободните позиции в момента и да кандидатствате по тях, разберете от краткото ни видео.

Свързани публикации