Днес се отбелязва Европейският ден на равното заплащане

Днес Европейската комисия отбелязва третия Европейски ден на равното заплащане. Той се провежда ежегодно и повишава информираността относно разликата в заплащането на жените и мъжете и факта, че жените трябва да работят по-дълго отколкото мъжете, за да спечелят същата сума. Дейностите включват разпространяване на информация за разликите в заплащането чрез плакати, брошури, видеоклипове, срещи.

Разликата в заплащането на жените и мъжете се изчислява на основата на средната разлика в брутното почасово възнаграждение на всички работници и служители. В България през 2010 г. жените са получили с 14,1% по-малко на час от мъжете, а средно за Европейския съюз жените получават с около 17% по-малко на час от мъжете.

Повече информация относно последните данни за разликата в заплащането между половете в Европейския съюз и държавите-членки, може да бъдат намерени на интернет сайта на Европейската комисия.

Свързани публикации