Дни на кариерата и семинари за заети лица се провеждат в цялата страна

На 5-ти януари 2015 г. стартира „Организирането и провеждането на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” за целите на проект „Кариерно развитие на заети лица”, BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Дейностите се осъществяват от ДЗЗД „Дни на кариерата и семинари” в цялата страна, като основната цел на дните на кариерата за заети и самонаети лица, които ще бъдат организирани по настоящия проект, е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Това са събития, на които бизнесът (в т.ч. и обучителните организации) и специалистите си дават среща за обмяна на информация и идеи; за запознаване с нови тенденции и възможности; за дискусия по актуални проблеми, свързани с пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.

Дните на кариерата през месец март ще се проведат в следните населени места – Ботевград (05.03.15) , Ихтиман (06.03.15) , Самоков (10.03.15) , Плевен (16.03.15), Ловеч (17.03.15), Габрово (18.03.15), Велико Търново (19.03.15), Свищов (20.03.15), Попово (24.03.15), Търговище (25.03.15), Разград (26.03.15), Видин (31.03.15) и Лом (30.03.15).

Обучителните семинари през месец март се организират в градовете Добрич, Варна, Търговище, Пловдив, София, Русе, Пазарджик, Дупница, Ямбол, Сливен, Видин, Ловеч, Хасково, Стара Загора и Бургас.

Пълният график на дните на кариерата и семинарите ще бъде публикуван на сайта на инициативата: http://www.jobtiger.bg/krzl/.

Свързани публикации