“Дни на кариерата” в секторите IT, телекомуникации и BPO успяха да посрещнат търсенията на посетителите

На 10 октомври, се проведе ежегодният кариерен форум “Дни на кариерата” в секторите IT, телекомуникации и BPO, организиран от JobTiger, с финансовата подкрепа на AIG. Събитието протече при голям интерес, като броят на посетителите надмина очакванията. Изложителите предложиха много свободни работни позиции, като по този начин отговориха на търсенето на посетителите.

Свързани публикации