Доц. Красимир Шишманов: Работодателите трябва да участват в образованието на бъдещите си кадри

Доц. Красимир Шишманов, преподавател по бизнес информатика в Стопанската академия в Свищов, разказа за създаването на Кариерния център към академията по време на гостуването на екипа на JobTiger.tv на събитие, организирано от Marketing Academy Club.

Центърът започва да действа през 2004 година и особено активно работи в годините от 2007 до 2009-та. „За студентите беше станало практика да посещават кариерния център, да се интересуват какви работни места има, какви възможности за стаж има и кои са компаниите, които ги предлагат. За съжаление икономическата криза рефлектира върху кариерните центрове и реализацията на младите хора. Това, което бяхме на правили с много усилия и бяхме стигнали много добро ниво през последните години, направи отлив“, сподели доц. Шишманов.

„Имам упрек към работодателите – в повечето случаи те ползват наследството от времето, че държавата и университетите са длъжни да възпроизведат тези карди и имат претенции за тяхната квалиифкация и техните професионални умения. И когато им кажем „Създайте програми или поне учебни дисциплини, в които искате да обучите студентите – на конкретен програмен продукт или технология“ тогава тяхното желание рязко намалява“. А когато имат претенции към образованието, трябва да говорим какво и те влагат в този процес“.

„Ако не могат работодателите да отделят средства, тъй като и те на са достатъчно силни финансово, то тогава да направят нещо по силите им – да приемат стажанти, да ги обучават, да лансират идеи какви специалности и специалисти са им нужни. Трябва да променят манталитета си и да виждат в младите хора своите бъдещи служители, да гледат на тях като на капитал, който ще им донесе стойност в бъдеще“.

Свързани публикации