Държавите с най-висока минимална заплата

Австралия е държавата с най-високо нетно минимално заплащане на час сред развитите страни, показват изчисления на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР), проведени сред 27-те нейни члена, предвиждащи в законодателството си минимално заплащане. Работещите в страната на кенгурата отнасят вкъщи минимум себестойността на 9.54 американски долара на час изработено време, показват данните. На второ място остава Люксембург с USD 9.24 на час, докато в третата в класация Белгия минимумът е 8.57 долара на час. От ОИСР подчертават, че при преизчисляването на данните е взета под внимание и покупателната способност в съответните държави.

 Минимални почасови ставки (в USD на час) *

min_zaplati2

 *Източник: данни от проучване на ОИСР, след страните-членки на организацията. Графика: JobTiger.tv

Първото място на Австралия се дължи донякъде и на по-ниските данъци там, тъй като страната не би се класирала в първата тройка, ако се вземат предвид брутните възнаграждения. Ниската данъчна тежест (само 4.9% за работещия) помага и на Ирландия да излезе веднага след тройката в подреждането по нетен доход. Авторите отбелязват също така, че поради липса на нормативно въведени минимуми в заплащанията, в класацията не намират място някои от държавите, в които високите заплати са широкоизвестен факт: Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, Исландия, Швейцария, Австрия, Италия. Швейцария например беше посочена в миналогодишно проучване на консултантската компания Universum като държавата, в която очакванията на студентите за бъдещото им заплащане са най-високи в света въобще. На второ и трето място в същото подреждане бяха Норвегия и Дания.

Като цяло и в двете подреждания е видима тенденцията, че Европа все още е мястото, където е най-вероятно да получите по-високо заплащане. Не навсякъде в Европа, разбира се. Само информативно (без да използваме методологията за сравнение на покупателната способност на ОИСР) от 1 януари 2015 г. България въведе брутна минимална почасова ставка от 2.20 лв./час.

Свързани публикации