Държавната администрация отваря врати за едномесечни стажове за студенти

От 24 юли 2012 година започва набирането на кандидати за стаж в държавната администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“. Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Стажовете ще се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г. Първият етап стартира на 17 септември 2012 г., като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

Интересът към стажантската програма от структурите на държавната администрация за първия стаж е голям. Заявени са 815 стажантски места в 155 административни структури в 106 населени места в цялата страна. Всички заявени места са обявени на www.jobtiger.bg/staj.

 

Изисквания към кандидатите:

– Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;

– Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;

– Среден успех от следването до момента – над 4.00;

– Желание за работа, личностно развитие и учене;

– Отлични комуникативни и организационни умения;

– Добра компютърна грамотност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства и среден успех от следването до момента;

– Автобиография на български език по образец /Europass/.

Краен срок за кандидатстване – 15 август 2012 година.

След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода от 15 до 25 август 2012 година. С успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември 2012 година.

Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 760 стажантски места.


Лилия Борисова, секретар на Съвета за административна реформа към 

Министерски съвет:

Заявките за стаж от цялата страна показаха, че желанието за привличане на стажанти е огромно – над 150 структури изявиха желание за над 800 стажантски места, само за първата вълна. За нас това е знак, че държавната администрация се променя, отваря се за младите хора.

Имаме да променим мирогледа и начина на работа, а на студентите да дадем възможност да развият знания и умения, адаптивност, трудови навици и да свържат теория с практиката. Започваме с пилотни проекти, но идеята е след това да създадем процес всяка година държавната администрация да приема стажанти, да създадем традиция.

Искаме да призовем младите да кандидатстват според своите специалности. Всяка от специалностите е покрита, за всички ще има възможности. Търсят се амбициозни студенти, които искат да се развиват, да подобряват своите знания и умения.

 

Гергана Андреева, ръководител експертен екип на консорциум „СМАРТ“:

Проектът се казва „Създаване на капацитет за бъдещето“ и основната ни цел е да открием най-доброто като практики, за да създадем устойчиви продукти, с които държавната администрация да може активно да набира млади хора в бъдеще. На първо място това са рамкови програми за провеждане на стажове, за да не се налага всяка администрация да инвестира време да прави своя програма. Вторият продукт е студентски портал, в който ще бъдат обявявани всички стажантски позиции в държавната администрация.

 

Светлозар Петров, управител на JobTiger:

Заявени са 815 стажантски позиции в 155 структури на държавната администрация във всички 28 области, кандидатства се от днес (24 юли) до 15 август. Всички професионални направления са застъпени, като ИТ е една от предпочитаните области.  Важно е кандидатите да са завършили втори курс, да имат успех над 4.00 и да кандидатстват за стаж в професионалното направление, което изучават. Първо подават документи, следват тестове и интервюта с държавните администрации. На 17 септември започват стажовете от първата вълна.

 

Проектът „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” е финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.

Публикации от серията