Лилия Борисова, секретар на Съвета за административна реформа към Министерски съвет