Двигателите на Международния център за ускорено учене пристигат в България за поредицата тренинги ALIVE Education

Консултанти по обученията на IBM, KPMG, Shell идват в България, за да обучат HR специалисти, бизнес обучители и учители

Повече от 30 години ICAL (International Center for Accelerative Learning) работи в посока образование и обучение от ново поколение – чрез разкриване на човешкия потенциал и резерви за постигане на зашеметяващи резултати.  ICAL помага на образованието и бизнеса да се развиват със скоростта на глобалните промени. ICAL е институт, който обединява изследователи, университетски преподаватели и бизнес консултанти, които предлагат високоефективни обучителни решения на образователни институции и организации и бизнеси по целия свят.​ Например: IBM, KPMG, HP, Shell, Cambridge college, Harvard University, Pearson-Longman, Kuwait Government, Turkish Airlines, AT&T, Kodak, Ritz и много други.

Базирайки се на доклади на ООН, както и на свои проучвания в над 500 организации за период от над 20 години, ICAL фокусират работата си върху развиване на уменията, които изисква новият век. Те достигат до разбирането, че човешкият ресурс и отделният индивид няма как да се развиват ефективно в бързо променящата се среда, ако образователните и обучителните методи, подходи и цели не се променят и адаптират постоянно към условията. Именно поради тази причина, започват да създават програми, основани на нови, но доказано ефективни методи като ускореното учене и силно повлияни от иновациите и интегрирането им в професионалния живот на компаниите, желаещи да достигнат високи нива на представяне.

Най-общо уменията се разделят в няколко категории: умения, свързани с глобалната икономика, умения за учене през целия живот и такива, свързани с икономиката на знанието.

В края на март и началото на април 2015 г. за първи път в България ще бъдат проведени сертифициращи курсове по методите на ICAL под марката ALIVE Education.

За целта у нас пристигат д-р Либиан Лабиоса (Libyan Labiosa PhD) и трейнър Филип Касоне (Philip Cassone MBA) – двигателите на Международния център за ускорено учене.

ALIVE Education е в помощ на HR специалисти и обучители, за да работят на нивото на резервите на мозъка и потенциала на личността, което води до повишаване на ефективността, устойчива промяна на нагласите и високи резултати от всеки обучителен и образователен процес.

Програмата включва:

Семинар за HR специалисти – 27 март 2015 г.

Курс за HR специалисти и бизнес обучители – от 27 до 31 март 2015 г.

Семинар „Ускорено учене“ – 4 април

Курс за дизайнери на обучителни програми – от 7 до 10 април 2015 г.

При записване до 10 март – 10 % отстъпка от цените.

Информация за ALIVE Education:

ALIVE Education се организира от Фондация Темпо (обединяваща учители и експерти в сферата на образоването) и Фондация Игровизация (предоставяща иновативни решения за ускоряване и игровизиране на обучителни и бизнес процеси).

​Техни партньори са JobTiger (HR и консултантска компания), Бизнес ефект (консултанти и обучители), НЧ Бъдеще сега (обединяващо експерти в сферата на неформалното учене) и 9 Academy (бизнес акадамия в 9 модула), Национален младежки форум,  Център за развитие на човешките ресурси, Асоциация за подпомагане на академичната общност и Студентски съвет на СУ „Cв. Климент Охридски“.

Информация за ICAL:

Всичко започва през 1984 г., когато концепцията за ускорено учене и развиването ѝ като уникален модел е вдъхновена от сугестопедията, разработена от проф. д-р Георги Лозанов. Създателите на международния център за ускорено учене (ICAL) стартират езиков институт, за да тестват концепциите и методите чрез обучение на 8 чужди езика. Използват метода на ускореното учене със сугестопедичен подход в продължение на десетилетия и разработват програми и обучителни курсове за повишаване капацитета на правителства, международни организации и компании, образователни институции, сред които Cambridge college, Shell, Harvard University, HP, Kuwait Government, KPMG, Pearson-Longman, Turkish Airlines, AT&T, Kodak, IBM, Ritz и много други.

Живеем във времена, в които постигането на отлични резултати е ключово, за да бъдем конкурентноспособни на пазара на труда, за да могат компаниите и бизнесите ни да реализират организационните си цели, за да може образователната система да се развива с темповете на променящата се среда. ICAL предоставя парадигма на учене, която напълно променя представите ни за процеса на усвояване, запомняне и използване на информация и отговаря на предизвикателствата на новото време.

Концепцията на ускорено учене със сугестопедичен подход, разработена от ICAL, е един от малкото методи, които напълно се подчиняват на 7-те закона на резервопедията на Проф. д-р Лозанов. Специално разработени, тествани и доказали резултатността си методи, също правят ICAL не само проводник, но и главен източник на иновации в сферата на образованието и обучението.

Това, което отличава ICAL от повечето обучителни институти, е и съчетаването на работа с бизнес, образование и публичен сектор. Консултирането и развиването на капацитет в рамките на правителствения сектор на държави като Кувейт, Малайзия, Турция, Латвия и Туркменистан, са и реално доказателство за всеобхватното приложение на разработваните програми и ориентирането им към конкретни и измерими резултати.

За допълнителна информация:

Теодор Василев – 0887 55 84 76

Милена Ленева – 0882 02 34 79

alive.edu.press@gmail.com

Публикации от серията