E-CARD на Be IT Conference: Database клъстериране

На 28 май, в София, се проведе третото издание на организираната от JobTiger конференция Be IT. Събитието представляваше едновременно технологична конференция и employer branding мероприятие, на което си дадоха среща 300 млади и напреднали IT специалисти, топ лектори и ред водещи международни и български компании от технологичния сектор. Спонсор на мероприятието бе Е-CARD.

Самите E-CARD също се включиха презентация, в която разказаха за MySQL мулти-мастър репликация и по-точно за Galera Cluster. Последното е относително нова технология, която се разработва като open source, но предоставя много интересни нови функции в една много комплексна сфера като database клъстерирането. Вижте повече в интервюто.

Публикации от серията