ЕЛАНА Фонд Мениджмънт e сребърен спонсор на HR Industry 2023

 

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е едно от първите управляващи дружества в България, с над 20 години опит зад гърба си и над 40 национални и международни награди за управлението на фондовете си и цялостната си работа като асет мениджър.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт управлява 8 взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии, предлага спестовни планове и разработва индивидуални портфейли.

От 2019 насам, дружеството предлага иновативни корпоративни програми за финансов уелнес, които дават възможност на работодателите да предложат към своя пакет от бонуси, инструмент с инвестиционен и спестовен характер. Двете програми на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт са специално разработени съответно в посоки допълнителен финансов стимул и задържане на ключови служители.

Програма „Стимулиране на служители

(пример с инвестиция на вноски за 5 години**)

Програма „Задържане на ключови служители

(пример с инвестиция на вноски за 5 години*)

* Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.“

Проучванията за факторите, които влияят върху продуктивността и креативността на служителите след голямата криза от 2008 г., показаха, че най-важният стресов фактор за работещите са личните финанси и бъдещата им финансова сигурност. Така нареченото финансовото здраве (financial wellness) е третият най-важен фактор за живота на хората след психическото и физическото такова*. 83% от работодателите в САЩ посочват, че програмите за финансова сигурност допринасят пряко за по-продуктивни, по-лоялни, по-ангажирани и доволни служители**.

** Според ежегодното изследване Workplace Benefits Report на Bank of America.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук: https://www.elana.net/bg/fund-management/polezno/dokumenti

Свързани публикации