Емилия Крайнова: Емпатията допълва общуването в корпоративна среда

Чуваме ли какво казва човекът отсреща?

Според Емилия Крайнова от Communication Academy емпатия е умението да забавим вътрешния си монолог и да се справим със собствената си преценка за хората. Ако заключим, че човекът е умен или глупав, ограничаваме възможността да се свържем с него по емпатичен начин.

Емпатията е когато чуваме думите отсреща да знаем какво се крие зад тях, тя е свързана с невербалното общуване, но и с цялостно разбиране за това как присъстваме за другия човек.

Емпатията помага и допълва всяка комуникация в корпоративната среда. Например работата в екип винаги е свързана с появата на по-малки или по-големи търкания. Но когато конфликтът се разглежда от гледна точка на преживените емоции и потребностите на хората, се засилва вероятността да се вземат не компромисни, а взаимно приемливи решения.  Когато човек разбере какво движи другия в конфликта, диалогът се измества на друг пласт, в който се търсят решения така, че да се уважат потребностите и на двете страни. 

Колкото по-рано едно дете бъде научено да познава и разбира емоциите,  толкова по-лесно ще разбира връстниците си и хората, с които ще общува  в бъдеще, смята Емилия. Тя говори и за ролята на родителите и учителите в изграждането на емоционалната интелигентност.

Communication Academy организира първия форум „Пространство за общуване“ на 24-25 март в център за култура и дебат Червената къща. Форумът разглежда темите за емпатията в бизнес среда (първи ден) и във възпитанието и образованието (втори ден) със семинари и срещи с практици.

Communication Academy беше един от участниците в първото изложение HR Industry на 9 февруари в София.

Публикации от серията