Фаталните инциденти на работното място са често явление в България

Световният ден за безопасност и здраве в работата се чества по света днес – 28 април, а от 2003 г. инициативата се наблюдава от Международната организация по труда. Целта на инициативата е да се промотират сигурни, безопасни, здравословни и почтени условия на труд.

Статистическата служба на ЕС Евростат привежда някои данни, специално селектирани от различни проучвания, за да даде информация за състоянието на работните условия в 28-те държави членки на Съюза.

Броят на фаталните трудови инциденти е по-висок за мъжете в ЕС, отколкото за жените – 3.8 на 100 хиляди наети сред мъжете, срещу 0.3 при жените (2012 г.). България (за същата година) е на 21-во място (по-предните места са с по-малко инциденти) от всички държави в ЕС, с 4.91 инцидента на 100 хиляди заети лица.

Почти една трета от фаталните инциденти са се случили на мъже между 45 и 54 години. Там лидер в черната статистика са Люксембург (53.9%), Словения (47.6%) и Белгия (43.5%).

Най-много инциденти се случват в секторите „Минно дело“, „Строителство“ и „Транспорт и складова дейност“.

През последните няколко години, най-малко инциденти средно в ЕС има в държави като Исландия, Германия, Холандия, Великобритания, Гърция и др. България системно е в последните трийсет процента от 28-те държави в ЕС, по отношение на безопасността на труда.

stat

Източник: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do

Свързани публикации