Финансово грамотни ли сте (тест)?

Финансовата грамотност е силно подценявано умение на не малко места по света. Когато една личност може да направи информиран избор по отношение на спестяванията си, тегленето на заеми, закупуването на имоти, управлението на (семейния) бюджет и инвестициите, само тогава той/тя може да участва пълноценно в икономиката. Хората, които нямат познанията, са в риск да изпаднат във финансови затруднения, да бъдат заблуждавани и в крайна сметка – маргинализирани.

Според резултатите от скорошно мащабно проучване на S&P Ratings Services за финансовата грамотност по света обаче, проблемът никак не е малък. Едва 1 от 3 пълнолетни граждани в над 140 държави са финансово грамотни. Компанията използва тест от няколко прости въпроса, с които да определи базовите познания на гражданите в четири основни категории: инфлация, лихвен процент, диверсификация на риска и капитализация на лихвите. Ето теста, който можете да направите и сами:

Въпрос 1: Представете си, че трябва да вземете на заем 100 лева. Кои условия за заем са по-изгодни: да върнете 105 лв. или да 100 лв. + 3% лихва?

Въпрос 2: Ако цените на стоките и услугите, които потребявате, скочат двойно през следващите 10 г., но и заплатата ви също скочи двойно, то по-малко, повече или същото количество стоки и услуги ще може да си позволите?

Въпрос 3: Ако решите да инвестирате, кое е по-безопасно – да вложите всички пари в един бизнес или инвестиция или да ги разпределите на по-малки части в много различни бизнеси или инвестиции?

Въпрос 4: Да предположим, че откриете влог в банка, която ви предлага 15% годишна лихва за две години. Сумата от лихви за втората година, ще бъде ли по-голяма или по-малка от тази за първата, или ще бъде същата?

Въпрос 5: Ако вложите 100 лв. в депозит при 10% годишна лихва, каква сума ще имате след петата година, ако не теглите нищо от депозита? (Възможни отговори са: 150 лв.; по-малко от 150лв.;  повече от 150 лв.; не знам)

 

Отговорите – тук. Тестът се смята за успешно премитат, ако сте отговорили правилно на 3 от 4 въпроса (въпроси 4 и 5 се броят за един – ако сгрешите единият от тях, смятайте общият си резултат от двата като 0).

Ако сте сред хората, които не са успели да преминат успешно теста, знайте, че не сте малцинство. Едва 35% от българите успяват да отговорят правилно на достатъчно въпроси, което нарежда страната между 67-мо и 75-то място в света (от 144 държави).

Интересен факт е, че все пак за разлика от реалностите в много други сфери, България не е на последното място в тази класация в рамките на ЕС. Наравно с нас е Кипър, а надолу откриваме държави като Португалия и Румъния (последните с много скромните 22% успешно преминали теста). Други европейски страни също се оказват в по-лошата половина на класацията – сред тях са Босна и Херцеговина, Молдова, Грузия, Армения, Турция, Македония. Истински шок обаче е Албания, която с 14% финансово грамотни споделя предпоследното място с Афганистан, само на процент над последния – Йемен.

Разбира се, фактът, че има и по-зле, не трябва да ни успокоява, защото 1/3 финансово грамотни в България въобще не е добър резултат. Изглежда нашите сънародници се справят особено неуспешно с въпроса за диверсификацията на риска, където верните отговори са толкова малко, че страната попада сред последните 20 в класацията. Разликите се подчертават и ако опитаме да се сравним с някои от държавите, към чийто стандарт на живот се стремим. Неравнопоставеността дори само в рамките на Европа и тук е очевидна, като финансовата грамотност на скандинавските държави е най-високата в света – Швеция, Дания и Норвегия делят първото място с 71% успешно преминали теста. Съседната им Финландия е на 10-то място. Това едва ли е изненада, след като поне в няколко от държавите в северната част на Европа придобиването на финансова грамотност е залегнало в учебните планове още в началния курс на обучение в училище. Първата десетка се допълва от Израел, Канада, САЩ,  Великобритания, Холандия и Германия, а изводът е прост и очевиден: по-грамотните са и по-богати.

Най-интересните данни от проучването можете да намерите в инфографиката тук.

Вижте и краткото филмче, обобщаващо най-интересното от резултатите в световен мащаб, подготвено от авторите на проучването.

Свързани публикации