Фондация „Америка за България” обяви конкурс за четири свободни работни места

Фондация „Америка за България” обяви конкурс за четири свободни работни места

В момента активно се провежда конкурс за четири позиции във Фондация „Америка за България” – www.americaforbulgaria.org. Неправителствената организация е създадена през 2008 година в България, с цел допринасяне за динамична икономика и стабилно гражданско общество в България.

За да може частният сектор да осигури желания икономически растеж, Фондация „Америка за България” подкрепя инициативи за насърчаване и развитие на предприемачески и лидерски умения, за повишаване на продуктивността чрез въвеждане на иновации и нови технологии, за развитие на връзките и обмен между България и САЩ, за подобряване на законовата среда и прилагането на закона.

Основните шест области, в които Фондацията предоставя грантове, са:

  • Изкуства и култура;
  • Земеделие, гори и околна среда;
  • Гражданско общество и демократични институции;
  • Социална сфера;
  • Образование и библиотеки;
  • Културно наследство и туризъм.

Актуални позиции

В момента Фондация „Америка за България” набира трима програмни асистенти  и един специалист в комуникациите. Работата е на пълен работен ден, с трудов договор.

Позициите са стартови в организацията и са подходящи за млади специалисти с опит между 1 и 2 години, желание за работа, енергия и мотивация. Във Фондация „Америка за България” високо ценени са именно качества като гъвкавост, комуникативност, предприемчивост и позитивно, открито отношение.

Програмни асистенти

Програмният асистент във Фондация „Америка за България” е специалист, който подпомага изпълнението на проектите в дадена област, като работи заедно с Програмния Директор  и сътрудничи на останалите членове от екипа на организацията, в случай на необходимост.

Сред задълженията на програмните асистенти са координация и организация на административните и спомагателни дейности по текущи проекти;  отговаря се за актуализиране и поддръжка на документацията и последващ мониторинг на действащи програми за финансиране. Позицията включва комуникация с кандидатстващи и одобрени за грантове организации. Чести пътувания из страната и посещения на събития и инициативи, подпомагани от Фондация „Америка за България”, също са част от работните задължения на програмния асистент.

Специалист Комуникации

Позицията Communications Officer е на пряко подчинение на Президента и на Изпълнителния директор на Фондация „Америка за България”. Основните предизвикателства включват разработване, планиране и представяне на стратегии и цели за вътрешните и външни комуникации в организацията. В голяма степен специалистът ще отговаря за присъствието в интернет – обновяване на корпоративния уебсайт с актуална информация и новини, поддържане на социалните медии на организацията – facebook, twitter, google+, както и различни публикации за нуждите на Фондация „Америка за България”.

Защо да кандидатствам

В дейността си Фондацията се ръководи от принципи и ценности на прозрачност, етичност, иновативност и професионална почтеност. Ако искате да работите в една от най-проспериращите и активни неправителствени организации в страната ни, то Фондация „Америка за България” е вашият работодател.

 Какво е необходимо

  • Всеки кандидат трябва да подготви автобиография и мотивационно писмо на английски език и да кандидатства по съответната обява, за която има интерес.
  • Задължително условие е всеки кандидат да владее писмено и говоримо английски език.
  • Качества като организираност, предприемчивост и желание за работа в неправителствения сектор  се считат за предимство.

 Контакти

Процесът по подбор на кандидати се осъществява от JobTiger.bg. Можете да се свържете с нас на hr@jobtiger.bg или на телефон 00359 2 49 180 17. Допълнителна информация можете да получите от специалиста по „Подбор”, посочен в съответната обява.

Пожелаваме на всички кандидати успех, но ще се свържем само с избраните по документи! Всички документи ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Пълна информация за позициите, както и линк за кандидатстване, можете да откриете тук:

Програмен асистент в направление „Гражданско общество и демократични институции”

http://www.jobtiger.bg/info/jobs/americaforbulgaria/Program-Assistant-Civil-Society-and-Democratic-Institutions/

Програмен асистент в направление „Изкуства и култура”

http://www.jobtiger.bg/info/jobs/americaforbulgaria/Program-Assistant-Arts-and-Culture/

Програмен асистент в направление „Образование и Библиотеки”

http://www.jobtiger.bg/info/jobs/americaforbulgaria/Program-Assistant-Education-and-Libraries/

Специалист Комуникации

http://www.jobtiger.bg/info/jobs/americaforbulgaria/Communications-Officer/

Свързани публикации