…за старание към доброто и хубавото, завидна самопожертвователност и любов и почит към българското