Събитието започна с избрани откъси от видео интервютата с финалистите