Паулиана Новакова, директор на радио Бинар обявява продължение на инициативата