26 студенти взеха участие в олимпиадата, организирана от JobTiger и Comptel