Предстои презентация на решенията на всеки от екипите