Задачата във втори кръг беше да се напише програма за кръстословица