Журито заседава за последен път преди финалните резултати