Състезанието протече в два етапа – тест и работа в групи