Валентин Гелински, 2-ри курс във ФМИ в СУ, спечели поощрителна награда за най-добре написан код