На 5 от участниците беше предложено интервю за работа в Comptel