Един от представените продукти беше програмата за повишаване на ефективността PEP