Повече от 200 души от HR бранша посетиха изложението