Представители на фирмите-изложители представиха своята дейност и пред JobTiger.tv