Изложението завърши с демонстрация на тимбилдинг с ударни инструменти от Либера