Около 50 участници се включиха в ударната презентация