Национални дни на кариерата в Бургас – официално откриване