Национални дни на кариерата в Бургас – преди откриването