Национални дни на кариерата в Пловдив – преди откриването