Форумът тази година се проведе в Международния панаир Пловдив