В Пловдив преобладаваха посетители с икономически профил, а компаниите търсеха хора с технически умения