1100 посетители дойдоха на Национални дни на кариерата в Пловдив