Национални дни на кариерата в Пловдив на 2 април 2012 – подготовка за началото