Национални дни на кариерата във Варна – официално откриване