Национални дни на кариерата стартират в Русенския университет. Участват 23 компании