Откриване на Национални дни на кариерата във Великотърновския университет