Веригата Пикадили води началото си от Варна, очаквано беше и представянето им във форума