Във форума се включиха компании от ICT бизнеса, производството, търговски вериги и бързооборотни стоки