Паралелната семинарна сесия, в която активно участваше и публиката