Един от важните елементи в корпоративните послания е да ти създава представа за твоето бъдеще в компанията