Част от нея са корпоративните послания, които трябва бързо да създадат представа както за продукта, така и за мисията и духа в компанията