Общо твърдение или обещание, което ще бъде спазено?