Говорим си в код – ако разбираш езика ни, значи може да станеш част от нас