Мястото, на което е разположен слоганът, също е важно