Не ви предлагаме да раздавате кафе, а истински стаж – още един оригинален подход